TYPE OF INSTRUMENT


QUICK SEARCH

   
 
 

    Product (ผลิตภัณฑ์)      

    เครื่องมือวัด และ เครื่องมือทดสอบ ที่ทาง บริษัท ออล อะเบาท์ อินสทรูเม้นท์ จำกัด จัดจำหน่ายอยู่นั้นประกอบไปด้วย เครื่องมือวัดขนาด,  
    เครื่องมือวัดและทดสอบค่าทางไฟฟ้า, เครื่องมือวัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม, เครื่องมือวัดและทดสอบแรง, เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ, เครื่องมือ  
    ช่วยในการมองเห็น, เครื่องมือวัดความเร็วรอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบเกี่ยวกับการสื่อสาร, เครื่องมือวัดและทดสอบแรงบิด, เครื่องมือชั่งน้ำหนัก,  
    และ เครื่องมือประเภทอื่นๆ  
     

    Type of Instrument (ประเภทของเครื่องมือ)      

 
Dimension

Dimension

เครื่องมือวัดขนาด

 
Electrical

Electrical

เครื่องมือวัดและทดสอบเกี่ยวกับค่าทางไฟฟ้า

 
 
 
Environment

Environment

เครื่องมือวัดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

 
Force

Force

เครื่องมือวัดและทดสอบแรง

 
 
 
Material Analyzer

Material Analyzer

เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ

 
Optical

Optical

เครื่องมือช่วยในการมองเห็น

 
 
 
RPM

RPM

เครื่องมือวัดความเร็วรอบ

 
Telecommunication

Telecommunication

เครื่องมือวัดและทดสอบเกี่ยวกับการสื่อสาร

 
 
 
Torque

Torque

เครื่องมือวัดและทดสอบแรงบิด

 
Weight

Weight

เครื่องมือชั่งน้ำหนัก

 
 
 
Other Products

Other Products

เครื่องมือประเภทอื่นๆ

   
 
 
     
  ALL ABOUT INSTRUMENTS CO.,LTD.
  Address: 87 Soi. Ramkhamhaeng 54, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240
  Telephone: (02) 375-3835
  Fax: (02) 375-3836
     
  COPYRIGHT © 2007   ALL ABOUT INSTRUMENTS CO.,LTD.